Idea utworzenia Leśnego Szlaku Wspinaczkowego pojawiła się w konsekwencji kilkuletniej współpracy Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” i Nadleśnictwa Zdroje ze Szczytnej, dzięki której udało się stworzyć dwa rejony wspinaczkowe oferujące dziesiątki dróg wspinaczkowych. Wytyczenie w 2018 roku znakowanego szlaku pieszego pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo wspinających się osób, pragnących dojść do poszczególnych ścian skalnych i równocześnie umożliwiło zaprezentowanie turystom uroków przyrodniczych, w które obfitują lasy otaczające Polanicę-Zdrój i Szczytną.

PRZYRODA
Teren wznoszący się na północ od Piekielnej Doliny stanowi południowo-wschodni skraj Gór Stołowych. Obfituje on w liczne wychodnie i formy skalne, zbudowane z najmłodszych w niecce środkowosudeckiej, margli oraz ciosowych piaskowców powstałych w okresie górnej kredy.

Przemierzając wzgórza pomiędzy Szczytną a Polanicą-Zdrojem możemy podziwiać skałki o wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Szczególnie warte obejrzenia są skalne grzyby, powstałe na skutek różnych form erozji – m. in. podsiąkania i korazji.

Poniżej Leśnego Szlaku Wspinaczkowego znajduje się interesujący obszar Natura 2000 „Piekielna Dolina Koło Polanicy” z przełomową doliną górskiej rzeki Bystrzycy Dusznickiej i porastającymi strome stoki, naskalnymi lasami sosnowymi oraz fragmentami lasu klonowo-lipowego.

Trasa Leśnego Szlaku Wspinaczkowego niemal w całości przebiega przez lasy Nadleśnictwa Zdroje z siedzibą w Szczytnej. Lasy oprócz roli gospodarczej pełnią również funkcję ochronną, poprzez pozostawianie naturalnych elementów ekosystemów leśnych (np.: wykroty, leżanina, martwe drewno pozostające do naturalnego rozkładu, stojące drzewa dziuplaste), są również miejscem bytowania i gniazdowania rzadkich gatunków ptaków i siedlisk chronionych roślin i grzybów. Lasy wokół szlaku stanowią również miejsce, gdzie wielowiekowa gospodarka leśna od lat chroni glebę przed erozją, a siedliska naskalne przed zniszczeniem. Turysta szanujący las jest tutaj zawsze mile widziany! czytaj całość >>>

źródło artykułu