O krzyżach i kapliczkach Ziemi Kłodzkiej opowiada przewodnik sudecki
Marta Wodecka-Duda.